Hadapi Perubahan
Internet

Hadapi Perubahan

Pada suatu waktu ada seorang bangsawan yang memilih dua pemuda dari keluarga miskin untuk dipekerjakan, yang tegap sebagai pengurus kuda. yang kurus kecil sebagai pengurus kambing. Tidak lama setelah bekerja, si tegap berkata kepada si kecil: “Hai sobat mulai besok kita bertukar, aku ngurus kambing, kamu ngurus kuda”. Dengan galau si …,